Design audit

Konzultace a poradenství

Nabízíme poradenství v oblasti grafického, produktového i průmyslového designu. Rádi vám poskytneme individuální konzultace šité na míru situaci, ve které se právě nacházíte. Umíme pomoci s výběrem designéra s odpovídajícími zkušenostmi a optimalizovat řízení designu ve vaší firmě tak, aby vaše práce s designem vedla k efektivním výsledkům.

Design Audit

Design Audit je služba, která pomáhá českým firmám zvýšit konkurenceschopost. Poskytujeme objektivní analýzu stavu designu ve vaší firmě. Přinášíme obecná doporučení i návrhy řešení konkrétních problémů, které mohou vaší firmě přinést úspory a navýšit zisk.

Námi složený tým odborníků vypracuje podrobnou studii efektivity vaší práce s designem, navrhne optimalizaci procesů a výstupů a zajistí možnosti následného řešení. Otestujeme vaši stávající i budoucí prezentaci a pomůžeme nají nové strategické příležitosti v oblasti designu.

Přínosy Design Auditu:

 • odborný a nezávislý pohled
 • analýza konkurenceschopnosti
 • návrh optimalizace procesů
 • eliminování rizik spojených s designem

Corporate Identity Design Audit

Corporate Identity Design neboli jednotný vizuální styl je efektivní marketingový nástroj určený pro systematické budování značky. Prostřednictvím Corporate Identity Designu dává firma najevo pozici na trhu, komunikuje hodnoty i svou vizi směřování. Základem je kvalitně navržené logo a profesionálně zpracovaný grafický manuál vizuálního stylu.

Co vám může přinést využití studie Corporate Identity Design Audit v praxi?

 • posílení hodnoty vaší značky na trhu
 • snížení nákladů a úsporu času při tvorbě firemních materiálů
 • budování firemní kultury
 • profesionální prezentaci společnosti
 • zvýšení zákaznické i zaměstnanecké loajality

Product Design Audit

U produktů je jedním z nejzásadnějších prodejních argumentů design, hned vedle kvality, značky a ceny. Promyšleným designem je možné zlepšit funkčnost výrobku nebo služby, ale také upoutat zákazníka. I ryze technické produkty díky designu získávají konkurenční výhodu a mají šanci uspět na mezinárodních trzích.

Co vám může přinést využití studie Product Design Audit v praxi?

 • technologické, ergonomické, výrobní zlepšení
 • zefektivnění výrobního procesu, snížení nákladů
 • sjednocení a jednoznačná definice výrobní řady
 • propojení s filozofií a vizí výrobce
 • nové zákazníky, zvýšení prodeje
 • odlišení prémiové řady, zvýšení hodnoty produktů, zvýšení marží

UX & Web Design Audit

Cílem UX & Web Design Auditu je především optimalizace digitálních kanálů a aktivit společnosti, případně pak návrh související úprav s přesahem mimo digitální prostředí. Vycházíme z komplexní analýzy všech současných procesů tvořících výslednou uživatelskou zkušenost (UX) a z analýzy současného použití vizuální identity firmy v digitálním prostředí (Web Design).

Co vám může přinést využití studie UX & Web Design Audit v praxi?

 • návrh informační architektury a návrh wireframe
 • aplikace vizuálního stylu na wireframe - web design
 • optimalizace digitálních kanálů vaší společnosti
 • návrh digitální strategie s přesahem do sociálních médií
 • zvýšení efektivity vašeho webu - konverze

Packaging Design Audit

Obalový design neboli Packaging Design umožnuje první kontakt se zbožím a je nedílnou součástí komplexní služby, kterou firma zákazníkovi nabízí. Jedná se o důležitý marketingový nástroj, který dokáže okamžitě upoutat pozornost a často rozhoduje o nákupu. U některých produktů správně zpracovaný obal jednoznačně posiluje loajalitu zákazníků ke značce.

Co vám může přinést využití studie Packaging Design Audit v praxi?

 • úspornější materiálové a technologické řešení obalů
 • odlišení jednotlivých výrobkových řad
 • propojení s vizuálním stylem a designem produktu
 • zlepšení komunikace se stávajícím zákazníkem
 • oslovení nových zákazníků
 • úsporu při přepravě a skladování