Ekonomický přínos designu

Design je důležitým marketingovým nástrojem, který může pomoci zvýšit hodnotu značky, ušetřit náklady nebo zefektivnit prodejnost výrobků. Dobrý design rozhoduje o důvěryhodnosti firmy, buduje emocionální vazbu se zákazníkem a často ovlivňuje jeho rozhodování o nákupu. Řídit design znamená chránit hodnotu vaší firmy. Investice do designu mohou eliminovat rizika.

Vliv designu na ekonomický výkon firmy názorně dokládají některé zahraniční studie:

"Firmy, které zvýšily a zintenzivnily své aktivity v oblasti designu, dosáhly vzrůstu hrubých příjmů o cca 40 % vyšších než firmy, které své design aktivity nezměnily nebo snížily. Firmy, které zaměstnávají nebo spolupracují s designéry, exportují v průměru 34 % svého obratu. Ty, které nevyužívají design jako konkurenční výhodu, exportují v průměru 18 %."
National Agency for Enterprise and Housing in Denmark, The economic effects of Design, 2003. Výzkumu se účasnilo 1016 dánských firem o více než 10 zaměstnancích.

"Britské firmy, které efektivně využívají design, překonaly v letech 1994 - 2003 index FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) o 200 %. I během poklesu trhu v letech 2000 - 2003 tyto firmy dosahovaly zhruba o třetinu nižších ztrát než britský akciový trh obecně."
Design Council, The Impact of Design on Stock Market Performance, 2004

Více

Výstavní projekt

Výstava Design & Prosperita prezentuje české firmy a značky, kterým kvalitní design pomohl dosáhnout pozitivních ekomonických výsledků a obstát mezi konkurencí.

2015 Festival Design Thinking, Plzeň
2015 Zlin Design Week, Zlín
2015 Workshop Inovujte designem, Festival Česká inovace, Praha

2014 Festival Meet Czech design, Zlín
2014 Workshop Inovujte designem, Festival Česká inovace, Praha
2013 Seminář Designem k prosperitě (ve spolupráci s hospodářskou komorou Karlovarského kraje), Cheb
2013 Výstava Designem k prosperitě, Vysoké učení technické v Brně
2012 Mezinárodní konference Krása významu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2012 Výstava Designem k prosperitě, Studio Dynamo Design, Praha

Více

Případové studie

Design Audit je nová služba, která pomáhá českým firmám zvýšit konkurenceschopost. Poskytujeme objektivní analýzu stavu designu ve vaší firmě, přinášíme obecná doporučení i návrhy řešení konkrétních problémů. Přečtěte si víc