Ekonomický přínos

Design je důležitým nástrojem, který může pomoci zvýšit hodnotu značky, ušetřit náklady nebo zefektivnit prodejnost výrobků. Dobrý design rozhoduje o důvěryhodnosti firmy, buduje emocionální vazbu se zákazníkem a často ovlivňuje jeho rozhodování o nákupu. Řídit design znamená chránit hodnotu firmy. Investice do designu mohou eliminovat rizika.

Projekt Design & Prosperita mapuje prostřednictvím případových studií české příklady efektivního využití designu. Představujeme firmy a organizace, které dokázaly využít kvalitní design ke zvýšení obratu, k růstu tržeb nebo ke vstoupení na nové atraktivní trhy. Přečtěte si víc


Případové studie

Tescoma 2012

Počet prodejních míst

100 zemí světa

TON 2021

prodej oceněných židlí Merano

50 000

JABLOTRON 2011

Obrat systému OASIS v roce 2011

483 mil. Kč

pietro filipi 2012

Tržby v novém butiku

+25 %

Kdo jsme

Design & Prosperita s.r.o. je společnost, která umí propojit design a profit. Nabízíme konzultační a poradenské služby a pomáháme firmám pracovat s designem jako s efektivním ekonomickým nástrojem, který může přinášet úspory, zvyšovat hodnotu značky a podpořit zisk.

Pro každý projekt skládáme tým konzultantů na míru dané problematice, abychom dosáhli nejefektivnějšího výsledku. Spolupracujeme s řadou odborníků z oblasti design managementu, marketingu, grafického, produktového a průmyslového desgnu, web designu a řízení inovací.