Ekonomický přínos designu

Představujeme subjekty, které vsadily na design jako konkurenční výhodu a získaly tak výjimečné postavení na trhu. Jednotlivé případové studie ukazují české firmy a organizace, jež dlouhodobě efektivně spolupracují s designéry a dosahují díky tomu pozitivních ekonomických výsledků. Jsme přesvědčeni, že tyto příklady mohou být inspirací i pro další subjekty k integraci designu do strategie firmy.

Vliv designu na ekonomický výkon firmy názorně dokládají některé zahraniční studie:

"Firmy, které zvýšily a zintenzivnily své aktivity v oblasti designu, dosáhly vzrůstu hrubých příjmů o cca 40 % vyšších než firmy, které své design aktivity nezměnily nebo snížily. Firmy, které zaměstnávají nebo spolupracují s designéry, exportují v průměru 34 % svého obratu. Ty, které nevyužívají design jako konkurenční výhodu, exportují v průměru 18 %."
National Agency for Enterprise and Housing in Denmark, The economic effects of Design, 2003. Výzkumu se účasnilo 1016 dánských firem o více než 10 zaměstnancích.

"Britské firmy, které efektivně využívají design, překonaly v letech 1994 - 2003 index FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) o 200 %. I během poklesu trhu v letech 2000 - 2003 tyto firmy dosahovaly zhruba o třetinu nižších ztrát než britský akciový trh obecně."
Design Council, The Impact of Design on Stock Market Performance, 2004

Více

Případové studie

Výstavní projekt

Putovní výstava Design & Prosperita prezentovala české firmy a značky, kterým kvalitní design pomohl dosáhnout pozitivních ekonomických výsledků a obstát mezi konkurencí. V současnosti jednotlivé případové studie aktualizujeme a připravujeme nové příklady firem, které jsou díky designu úspěšné na trhu.

2015 Festival Design Thinking, Plzeň
2015 Zlin Design Week, Zlín
2015 Workshop Inovujte designem, Festival Česká inovace, Praha

2014 Festival Meet Czech design, Zlín
2014 Workshop Inovujte designem, Festival Česká inovace, Praha
2013 Seminář Designem k prosperitě (ve spolupráci s hospodářskou komorou Karlovarského kraje), Cheb
2013 Výstava Designem k prosperitě, Vysoké učení technické v Brně
2012 Mezinárodní konference Krása významu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2012 Výstava Designem k prosperitě, Studio Dynamo Design, Praha

Více