Kdo jsme

Design & Prosperita je projekt, který monitoruje situaci na českém trhu a zkoumá případy, kdy investice do designu a dlouhodobá spolupráce s designérem měly zásadní vliv na konkurenceschopnost dané firmy a její úspěšné hospodářské výsledky

Projekt si klade za cíl propagovat kvalitní design a demonstrovat, že design může být efektivním nástrojem k dosažení pozitivních ekonomických výsledků, hlavní konkurenční výhodou, impulsem k nákupu a přidanou hodnotou. Těžištěm projektu je prezentace českých firem, kterým kvalitní design pomohl obstát v konkurenčním prostředí, zvýšit prodej a vytvořit si stabilní místo na trhu.

Věříme, že se projekt stane inspirací pro další subjekty, jak využít kvalitní design jako nástroj růstu a prosperity.