26. 9. 2013

Design Effectiveness Awards

Ocenění za design existuje celá řada. Drtivá většina z nich ovšem hodnotí „pouze“ kvalitu designu, tedy jeho estetickou úroveň, funkčnost, inovativnost. Jedna ze soutěží se však zásadně liší. Cena Design Effectiveness Awards pořádaná britskou organizací DBA (o ní se více dočtěte zde) totiž hodnotí design striktně z pohledu jeho ekonomického přínosu pro investora. Tímto způsobem pomáhá propagovat myšlenku, že kvalitní design by měl především dobře sloužit tomu, kdo si ho objednal, a jeho zákazníkům. Pokud design tuto funkci plní dobře, měl by se jeho dopad projevit také na pozitivních ekonomických výsledcích firmy.

Cena Design Effectiveness Awards se v Londýně uděluje každoročně a jedinou podmínkou přihlášení projektu je přímá vazba mezi designem a obchodním úspěchem firmy. Soutěž je mezinárodní a na rozdíl od dalších aktivit DBA není zaměřená pouze na britské firmy. Soutěžit je možné celkem v 16 kategoriích, které pokrývají design značky, tiskoviny, digitální design, obalový design, design prodejního místa, produktový design, interiér, dočasné výstavy, muzea a galerie, externí i interní firemní komunikaci, design služeb, management designu, design pro společnost a životní prostředí a design informací. V jednotlivých kategoriích se udělují zlatá, stříbrná a bronzová ocenění a každoročně soutěž také vyhlásí jednoho absolutního vítěze, který obdrží Grand Prix. Počet vítězů ceny Design Effectiveness Awards v jednotlivých oborech není fixní. Tento systém umožňuje pružně ocenit přesně takový počet kvalitních projektů, jaký se v daném roce objeví.

V následujících měsících na webu Designem k prosperitě přestavíme nejzajímavější projekty, které uspěly v této soutěži v roce 2013. Dnes se budeme věnovat celkovému vítězi ročníku 2013, internetovým novinám MailOnline, a obalovému desingu značky Eggs for soldiers.

Redesign webových novin MailOnline si v roce 2007 objednal majitel u londýnské agentury Brand42. V té době byl tento zpravodajský server třetí nejčtenější ve Velké Británii, ale jeho ambicí byla první příčka na národním trhu. Agentura Brand42 novým designem zacílila na mladé publikum, dala více prostoru vizuální prezentaci zpráv i propojení se sociálními sítěmi. Pro jednotlivé tematické oddíly webu byl vytvořený jasně identifikovatelný vizuální systém. Díky  redesignu deník nastartoval obrovský meziroční růst. Počet jednotlivých přístupů na webovou stránku MailOnline se zvýšil z 18,7 milionů měsíčně v roce 2008 na 91,6 milionů v roce 2012. Na tento vývoj navázalo také prudké zvýšení tržeb. Zatímco v roce 2008 činila roční tržba webu 4,5 milionu liber, v roce 2012 stoupla o 455% na 25 milionů. Deník MailOnline se stal nejčtenějšími internetovými novinami nejen ve Velké Británii, ale dostal se i do čela světového žebříčku, čím mnohonásobně předčil své původní ambice.

V kategorii obalového designu vyhrál jednu ze zlatých cen design značky Eggs for soldiers. Potravinářská firma Noble Foods se v roce 2012 rozhodla rozšířit svoje protfolio o novou značku vajec. Spolupracující agentura Springetts Brand Design Consultants přišla s originálním nápadem využít novou značku zároveň k propagaci společensky přínosné myšlenky. Obalový design a celkový vizuální styl vtipně pracuje s tradiční britskou snídaní v podobě vařeného vejce a toustových „vojáčků“. Tato jednoduchá asociace na jednu stranu dala vzniknout nepřehlédnutelnému designu obalů, který v daném segmentu trhu nemá obdoby, ale zároveň výrobce propojila s britskou vojenskou charitou Help for Heroes. Ruku v ruce s obalovým designem tak agentura přinesla zákazníkovi novou přidanou hodnotu – možnost podpořit charitativní projekt prostřednictvím nákupu potravin. Design značky Eggs for soldiers se setkal s okamžitým úspěchem. Rok od svého představení se Eggs for soldiers stala druhou největší značkou vajec na britském trhu. Výtěžek z prodeje ve výši 397 000 liber pro charitu Help for Heroes z výrobce zároveň učinil jejího největšího komerčního partnera.


Články z našeho blogu

13. 3. 2015

Nová případová studie Teta

Mezi zajímavé české firmy, jejichž příběhy sleduje projekt Designem k prosperitě, nově přibyl prodejce drogerie Teta. Majitel...
+Další články

Design Audit je nová služba, která pomáhá českým firmám zvýšit konkurenceschopost. Poskytujeme objektivní analýzu stavu designu ve vaší firmě, přinášíme obecná doporučení i návrhy řešení konkrétních problémů. Přečtěte si víc