2. 7. 2014

Rozhovor s Michalem Richtrem, manažerem a spolumajitelem studia Dynamo design a autorem projektu Designem k prosperitě

„České podniky by měly věnovat pozornost designu svých výrobků nebo služeb. Právě design může být strategickým nástrojem boje s

konkurencí, způsobem jak se odlišit a překonat období stagnace či krize,“ říká Michal Richtr, autor projektu Designem k prosperitě a iniciátor myšlenky vybudovat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně specializaci Design management. V černu 2014, po dvou letech existence této specializace, studium úspěšně dokončili čtyři absolventi a další budou jistě brzy přibývat. Tento rozhovor byl zveřejněn v časopisu FaME Fakutly managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Jakou roli podle vás hraje design výrobků v podnikání?


Žijeme ve velmi konkurenční době. Stírají se rozdíly mezi kvalitou výrobků či služeb, používají se stejné materiály a technologie. Lidé, a tedy zákazníci vnímají svět kolem nás primárně vizuálně, často se rozhodují dle kategorie „výrobek se mi líbí či nelíbí“. A design dokáže zaujmout, vyvolat emoce, které rozhodnou o nákupu. Design proto může být přidanou hodnotou, která je určující. Navíc kvalitní design v dlouhodobém horizontu podporuje věrnost i loajalitu.

Jak vznikla myšlenka vyučovat design management a proč právě ve Zlíně?


Jde o studijní obor, který se třeba v Evropě studuje na univerzitách v Londýně, Barceloně, Helsinkách či Miláně. V České republice nepochopitelně chyběl. Baťova univerzita ve Zlíně má k výuce tohoto oboru ideální předpoklady, neboť je zde fakulta managementu a ekonomiky spolu s fakultou multimediálních komunikací, které se výborně doplňují v pokrytí výuky tohoto multidisciplinárního oboru. Navíc pocházím ze Zlína a můj otec byl průmyslovým designerem, jedním z prvních žáků profesora Zdeňka Kováře. Na počátku 90. let jsem založil firmu, která vytvářela pro české podniky a organizace jednotný firemní styl. To znamená nová loga, grafické manuály, vizuální styl, prezentační a komunikační materiály. Firmy si postupně uvědomovaly význam kvalitní prezentace a její vliv na celkovou image. Design začala vnímat česká společnost jako určitý fenomén. Ale interpretace designu a jeho významu převažuje v kategorii estetické či umělecké. Bohužel českým podniků nikdo systematicky nevysvětloval, že kvalitní design může mít zásadní vliv na konkurenceschopnost podniku a jeho ekonomické výsledky. Že sázka na kvalitní design může v dnešní době ovlivnit prosperitu podniku. Rozhodl jsem se tento stav změnit.

Co podle vás v českém prostředí nejvíc chybí?


Chybí osvěta a mezi manažery firem převládá určitá obava ze spolupráce s designéry, kteří jsou vnímáni mylně jako nezodpovědní umělci. Český trh potřebuje pozitivní zahraniční i domácí příklady toho, co dokáže design. Jsou potřeba lidé, kteří se designu budou manažersky věnovat a proces vzniku a zavádění designu systematicky řídit. Proto design management neboli obchodní stránka designu.

Letos vyšli první absolventi specializace Design management. V čem budou mít konkurenční výhodu?

Primárně je potřeba říci, že absolventi specializace design management nenastoupí hned po škole do českých podniků na pozici design manažerů. České firmy tuto pozici nemají a ani ji neznají. Pracovníci marketingu, výroby či obchodu tuto profesi řeší v rámci svých pracovních povinností a díky přesahu a multidisciplinárnosti design managementu. Absolventi získají přehled, povědomí a praktické zkušenosti na téma co dokáže design. Proto by mohli být partnery vedení a managementu firem, které chtějí využít potenciál designu. Absolventi by měli být schopni analyzovat a vyhodnotit postavení dané firmy na trhu z hlediska konkurenceschopnosti designu výrobků či služeb. Měli by navrhovat inovace či vytvoření nového designu. Měli by dokázat tento proces vzniku a implementace designu řídit. Věřím, že postupně díky zkušenostem a praxi bude o absolventy zájem.

Jak probíhá výuka vašeho předmětu Řízení designu? Jaké zajímavé firmy se vám podařilo získat ke spolupráci?


Předmět řízení designu koncipuji jako setkávání s manažery úspěšných českých firem a odborníky z praxe, kteří prezentují své zkušenosti, svůj podnikatelský přístup, svůj příběh. Jde tedy o kontext se situací na trhu, o praktické doplnění k teoretické výuce. V loňském roce přednášeli zástupci firem Tescoma, TON a mmcité. Jde o firmy ze zlínského regionu, které vsadily na design a spolupráci s designéry. Tyto společnosti jsou dlouhodobě úspěšné a respektované díky designu. V jejich případě platí heslo „Designem k prosperitě“.

Jaký je ohlas z praxe na tuto specializaci?


Zatím se setkávám ze stran zástupců českých firem i samotných designerů s maximální podporou a porozuměním. Souvisí to snad konečně se začínajícím pochopením významu a přínosu designu v dnešní době. To ale neznamená, že se situace na českém trhu změní z roku na rok. Teď hned nezačnou v podnicích probíhat design audity a firmy nebudou najednou více kontaktovat designéry. Je to běh na delší trať. Ale osvěta již začala.

Jak se vám líbí zapojení do pedagogického procesu?


Mám rád kontakt a diskuze s mladými inteligentními lidmi, tato interakce je vždy obohacující. Bohužel se jí mohu věnovat maximálně jeden den v měsíci. Kromě pedagogické činnosti, která je pro mne spíše koníčkem a službou oboru, pracuji každodenně ve společnosti Dynamo design. Zde řídím projekty vývoje nového designu a rebrandingu pro české firmy. Tyto své praktické zkušenosti pak přenáším studentům.

Čím byste nalákal studenty ke studiu tohoto oboru?


Atraktivita design managementu spočívá v jeho multidisciplinárnosti. Jde o velmi široký záběr činností od analýzy trhu přes samotný marketing, management, projektové řízení, kreativní tvorbu, finanční aspekty zavádění nového designu až po samotnou komunikaci a reklamu. Specializaci design management si mohou samozřejmě zvolit i ti, kteří se v budoucnu designem nebudou živit. Tedy mladí lidé, kteří se zajímají o design jako takový, výtvarné umění či marketingové komunikace. Cílem je ukázat mezioborové souvislosti. Demonstrovat význam, vliv a přínos designu v dnešní velmi konkurenční době. Vždyť design management umožňuje dosahování strategických cílů podnikům prostřednictvím designu. Věřím, že ti, kteří se rozhodnou pro danou specializaci, získají zajímavé informace a zkušenosti.


Články z našeho blogu

13. 3. 2015

Nová případová studie Teta

Mezi zajímavé české firmy, jejichž příběhy sleduje projekt Designem k prosperitě, nově přibyl prodejce drogerie Teta. Majitel...
+Další články

Design Audit je nová služba, která pomáhá českým firmám zvýšit konkurenceschopost. Poskytujeme objektivní analýzu stavu designu ve vaší firmě, přinášíme obecná doporučení i návrhy řešení konkrétních problémů. Přečtěte si víc