3. 10. 2013

Studujte design management!

S počátkem nového akademického roku se rozbíhá druhý ročník výuky design managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Už od září 2012 je možné studovat specializaci Design management v rámci magisterského navazujícího oboru Management a marketing na Fakultě managementu a ekonomiky. Specializace je výsledkem mezioborové spolupráce zmiňované Fakulty managementu a Fakulty multimediálních komunikací zlínské univerzity. Budoucí manažeři tak konečně mají možnost specializovat se na procesy vývoje, inovace a a implementace designu v podnicích. Záměrem je připravit absolventy, kteří budou rovnocennými partnery jak designérům, tak vedení firem, a budou schopní fungovat jako most mezi kreativním světem a prostředím výroby a financí. Cílem programu pak není vychovat úzce specializované design manažery, ale široce vzdělané odborníky, kteří budou umět vyhodnotit přínos designu pro firmu a budou schopní plně využít jeho strategický potenciál.

Studenti tohoto oboru jsou kromě klasických ekonomických předmětů konfrontováni také s tématy jako je estetika nebo dějiny designu, vyučované výtečným odborníkem Zdeno Kolesárem. Předmět Řízení designu garantuje a učí Michal Richtr, který je také autorem projektu Designem k prosperitě. Prostřednictvím příkladů z praxe a případových studií konkrétních firem mají studenti možnost rozvíjet svoje povědomí o tématech jako je role brandingu, význam corporate identity, ekonomické aspekty vývoje a zavádění nového designu do výroby. Důležitou součástí výuky jsou také diskuze s přizvanými odborníky na danou problematiku. V letním semestru měli studenti možnost hovořit například s šéfdesignérem firmy Tescoma Ladislavem Škodou, marketingovým manažerem společnosti TON Janem Jůzou, odborníkem na procesy inovací Jánem Chalem nebo s Ondřejem Oblukem, výkonným ředitelem Ogilvy & Mather. V následujícícm zimním semestru je čekají exkurze do zlínských firem mmcité a Tescoma, které prorazily právě díky designu.

V zahraničí je možná studovat design management na mnoha věhlasných školách. Největší tradici má design management ve Velké Británii, kde je možné absolvovat tento obor na celé řadě univerzit, jako je například University of Art v Londýně, Birmingham City University, Lancaster University, Northumbria, Brunel University a na mnohých dalších. Obor však nabízejí i další známé školy po celém světě. Titul z design managementu si můžete odnést z Pratt Institute v New Yorku, z milánské Politechniky, z italské Domus Academy, z College of Arts v Paříži nebo z Instituto Europeo di design v Barceloně. V létě 2014 však přibydou také první čeští absolventi design managementu ze Zlína.


Články z našeho blogu

13. 3. 2015

Nová případová studie Teta

Mezi zajímavé české firmy, jejichž příběhy sleduje projekt Designem k prosperitě, nově přibyl prodejce drogerie Teta. Majitel...
+Další články

Design Audit je nová služba, která pomáhá českým firmám zvýšit konkurenceschopost. Poskytujeme objektivní analýzu stavu designu ve vaší firmě, přinášíme obecná doporučení i návrhy řešení konkrétních problémů. Přečtěte si víc